logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Electron shuttling and elemental cycling in the seafloor

Friday, 8 June, 2018 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
U-Residence
Groene Zaal
Sebastiaan VAN DE VELDE
Publieke doctoraatsverdediging / Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Sebastiaan van de Velde
Gezamenlijk doctoraat met Universiteit Antwerpen
Promotoren: Prof. dr. ir. Filip Meysman & Prof. dr. Gao Yue