logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Exploring metamaterial horizons: New concepts and geometrical tools for the description of advanced electromagnetic phenomena

Tuesday, 19 June, 2018 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.2.01
Sophie VIAENE
Publieke doctoraatsverdediging / Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. Sophie Viaene
Gezamenlijk doctoraat met Chalmers University
Promotoren: Prof. Jan Danckaert & Prof. Philippe Tassin