logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Inflation: Generic Predictions and Nilpotent Superfields

Friday, 1 June, 2018 - 11:00
Rijksuniversiteit Groningen
Academiegebouw
Andries COONE
Publieke doctoraatsverdediging / Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Andries Coone
Gezamenlijk doctoraat met Rijksuniversiteit Groningen
Promotoren: Prof. Ben Craps & Prof. Diederik Roest