logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

A Decision Support System for Synchromodal Transport and the Physical Internet

Wednesday, 25 September, 2019 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
E
E.0.10
Ambra Tomas
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Doctoraatsverdediging van Tomas Ambra voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘A Decision Support System for Synchromodal Transport and the Physical Internet’.

Dit doctoraat kadert in een samenwerkingsakkoord tussen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Hasselt (UHasselt)

Promotoren: prof. dr. Cathy Macharis (VUB) prof. dr. Ann Caris (UHasselt)en

Download de bijlage voor een samenvatting van dit onderzoek.