logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Duality and resurgence in integrable sigma-models

Monday, 16 September, 2019 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.2.01
Saskia DEMULDER
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defeence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. Saskia Demulder
Gezamenlijk doctoraat met Swansea University
Promotoren: prof. dr. Alexander Sevrin & Prof. dr. Daniel C. Thompson