logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Ethics, Social Sciences & Humanities

Tuesday, 23 April, 2019 - 12:00 to Tuesday, 23 April, 2019 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
TBC
TBC
Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van hoe u omgaat met ethische kwesties in de sociale en humane wetenschappen. We zullen onder meer
de volgende bekijken:
  • Weloverwogen toestemming ('informed consent') in sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  • Onderzoek met specifieke groepen deelnemers (kwetsbare mensen; kinderen,...)
  • Veiligheid van deelnemers en onderzoekers

We zullen werken met een aantal cases uit verschillende disciplines.

De sessie is bedoeld voor PhD en postdoc onderzoekers in de humane, sociale en economishe wetenschappen.

In this session, you will get an overview of how to deal with ethical issues in the social sciences and humanities. Among other issues, we will look at the following:

  • Informed consent in social sciences research
  • Research with specific types of participants (vulnerable participants; children)
  • Safety and security of participants and researchers

We will work with several case studies from different research disciplines.

The session is intended for PhD and postdoctoral researchers in the social and economic sciences and humanities.

 
You can no longer submit using form.