logo

You are here

Expo: JRSLM

Thursday, 17 October, 2019 - 19:00 to Saturday, 14 December, 2019 - 18:00
VUB, Brussels Humainities Science and Engineering campus in Etterbeek, Brussels Health Campus in Jette, USquare
Brussel, Etterbeek, Jette

Scroll down for English


Save the date - JRSLM – een tentoonstelling naar aanleiding van '50 jaar VUB'. 

Hoe verder we doordringen in de nog jonge 21ste eeuw, hoe meer we ons bewust worden van een dwingende paradox die de 20ste eeuw onopgelost heeft achtergelaten: enerzijds wordt onze maatschappij bijna ondraaglijk rationeel, met codes en controles, te halen doelstellingen en bedreigingen. Anderzijds berichten media dag na dag over  religieuse intolerantie, over conflicten die gevoerd worden in de naam van religies en opinies, met populisme en fake news als de jongste telg in de groep.

JRSLM doet een poging te onderzoeken waarom dat zo is.

De kern van het verhaal komt neer op het feit dat alle kennis die op onze campus voor handen is, nooit zal volstaan om te bepalen wat er precies nodig is om een mens werkelijk vrij te maken en sterk genoeg om deze uitdagingen te doorstaan. Wanneer we willen begrijpen hoe zulke individuele vrijheid werkt, zou het wel eens kunnen dat we nood hebben aan een mystieke dimensie die onvermijdelijk steeds een heldere en een donkere kant lijkt te bezitten, zoals het al altijd is geweest. En misschien moeten we daarbij gewoon proberen dit NIET te willen controleren ...

  • Curator: Hans de Wolf, professor Hedendaagse Kunstgeschiedenis.
  • Van 17 oktober tot 14 december 2019
  • Aan VUB, Brussels Humainities Science and Engineering campus in Etterbeek, Brussels Health Campus in Jette, Usquare

Openingsuren:

Van dinsdag tot zaterdag, 12.00 - 18.00 uur
Gesloten op 1 november en 20 november (Sint Verhaegen)

Lees meer over 50 jaar VUB.

---

Save the date - JRSLM – an exhibition that celebrates '50 years of VUB'.

The more we progress through a still young 21st century, the more we become aware of a huge paradox that the 20th century was unable to resolve: on the one hand our societies became almost unbearably rational, with codes and checks, goals and threats as a daily burden, whereas the news are filled day after day with messages of religious pressure and intolerance, with conflicts conducted in the name of all kinds of beliefs and religions; the last brand being populism and fake news. 

 JRSLM tries to investigate why that is the case.

The bottom-line is, that all the knowledge available on our campus brought together, will never be enough to determine what will make a human being truly free, and strong enough to face those challenges. It might well be, that in order to understand how individual freedom works, we need notions of mysticism that unavoidably come with a bright and a dark side as it always has been, and the key might well be not seeking to control it all …

  • Curated by Hans De Wolf, professor of Modern and Contemporary Art History
  • From the 17th of October 2019 till the 14th of December 2019
  • At VUB, Brussels Humainities Science and Engineering campus in Etterbeek, Brussels Health Campus in Jette, U-Square

 

Opening hours: 

From Tuesday to Saturday, 12.00 pm - 6.00 pm
Closed on November 1st and November 20th (Sint Verhaegen)

Read more about 50 years VUB.

Met de steun van Vlaanderen