logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Info Sessie Nagoya Protocol on Access & Benefit Sharing

Thursday, 21 February, 2019 - 12:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
infosessie

English version below


Onderzoekers die vandaag de dag toegang willen tot biologisch materiaal, moeten rekening houden met nieuwe regels. Bijna alle landen ter wereld onderschreven de Conventie Biologische Diversiteit (https://www.cbd.int), veel van hen werden ondertussen een partij in het daaruit volgende Nagoya Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van deze rijkdommen (https://www.cbd.int/abs). Onderzoekers moeten daardoor rekening houden met de bijhorende bindende afspraken over zowel de toegang tot genetische rijkdommen als de verdeling van voordelen die voortkomen uit het gebruik ervan (in casu, uit onderzoek en/of ontwikkeling).

We bekijken in de infosessie samen de achtergrond en verschillende onderdelen van de Nagoya Protocol. Hoe gaat het eraan toe in een universitaire onderzoekscontext, en wat betekent het concreet voor jou?
Je mag een infosessie verwachten die ingaat op de soms complexe regels rond het gebruik van genetische bronnen, met voldoende ruimte om vragen te stellen over de implicaties voor je eigen onderzoek.

De sessie wordt gegeven door Filip Colson. Filip is bioloog. Voor de VLIR, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, richt hij zich momenteel op de implementatie van het Nagoya Protocol.

Wanneer? 21 februari 2019, 12:00– 14.30u
Waar? D3.05, Campus Etterbeek
Om voldoende stoelen te kunnen garanderen, graag vooraf inschrijven hieronder/
Voor vragen: john.pearson@vub.be


***

Dear colleague,

Researchers who want to access and use biological material, have to take into account new rules. Almost all countries in the world endorsed the Convention Biological Diversity (https://www.cbd.int/), many of them became a party to the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (https://www.cbd.int/abs/). Researchers have to comply with all related and binding agreements on access to the genetic resources and the sharing of benefits thereof.

In this info session we will look at the background and different parts of the Nagoya Protocol. How does this go about in an academic research context and what does it mean for your research?
You can expect a thorough clarification on the often complex rules related to the use of genetic resources with plenty of time to ask questions about the implications for your own research.

This session will be given by Filip Colson. Filip is a biologist. For VLIR, the Flemish Interuniversity Council, he is now working on the implementation of the Nagoya Protocol.

When? February 21, 2019, 12:00-14:30u
Where? D3.05, Campus Etterbeek
To guarantee a seat, please register below.
Questions: contact john.pearson@vub.be

You can no longer submit using form.