logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Introduction to Data Protection and Research

Monday, 11 March, 2019 - 12:00 to Monday, 11 March, 2019 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Training

Verzamelt u gegevens van individuele personen tijdens uw onderzoek? Zo ja, dan moet u op de hoogte zijn van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy, de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018. Het versterkt de rechten van individuele burgers ten aanzien van de controle en het gebruik van hun persoonlijke gegevens en is van toepassing op onderzoekers en onderzoeksorganisaties, alsook op bedrijven en andere openbare instellingen.

Deze sessie helpt u de GDPR te begrijpen en na te leven bij het uitvoeren van onderzoek met persoonlijke gegevens. De sessie behandelt het volgende:

* Wat telt als persoonlijke gegevens?

* Hoe beïnvloedt de GDPR het onderzoek?

* Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn gegevensverwerking wettig, eerlijk en transparant is?

* Kan ik mijn gegevens nog steeds delen?

* Wat zijn de veiligheidsmaatregelen om mijn deelnemers te beschermen?

* Ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van de GDPR?

De sessie wordt gegeven door de Data Protection Officer van de VUB, Wessel Damen.

 

Does your research involve collecting data from individual persons? If so, you need to be aware of the EU’s regulation on data protection and privacy, the GDPR (General Data Protection Regulation).

The GDPR has been in force since 25th of May 2018. It strengthens individual citizens’ rights over the control and use of their personal data, and it applies to researchers and research organisations as well as to businesses and other public bodies.

This session will help you understand and comply with the GDPR when carrying out research involving personal data. The session will cover the following:

* What counts as personal data?

* How does the GDPR impact on research?

* How can I make sure my data processing is lawful, fair, and transparent?

* Can I still share my data?

* What are the safeguards to protect my participants?

* Am I responsible for implementing the GDPR?

The session will be given by the VUB’s Data Protection Officer, Wessel Damen.

You can no longer submit using form.