logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Megabodies as next-generation tools in structural biology

Thursday, 4 July, 2019 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.2.01
Tomasz UCHANSKI
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defeence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van de heer Tomasz Uchanski
Promotor: Prof. dr. ir. Jan Steyaert