logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Mindblowers

Monday, 7 October, 2019 - 18:00
KVS
Arduinkaai 7 1000 Brussel
VUB, KVS

Scroll down for English


Wetenschappers en kunstenaars zijn de visionairen van de samenleving. Zij steken hun nek uit. Om die stem en hartenklop een podium te geven, riepen KVS en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) Mindblowers in het leven.

Voor de derde keer op rij trappen VUB en KVS samen een nieuw seizoen en academiejaar af. Een krachtig signaal om te tonen dat het beide instellingen menens is wat betreft engagement en betrokkenheid voor en binnen de maatschappij. De samenleving van morgen wordt immers niet gebouwd vanuit het eigen grote gelijk, maar vanuit dialoog en een zoektocht naar verbinding.

Kunstenaars én wetenschappers buigen zich in korte, verrassende, spitante en urgente interventies over een thema. Dit jaar is dat TIJD. Een fascinerend gegeven dat kunstenaars en wetenschappers al eeuwenlang in de ban houdt. Hoe de tijd verandert, of hoe alles terugkomt, wat de tijd ons leert, en hoe we dat in kunst of wetenschap kunnen vatten.
 
Mindblowers dus: een ontmoeting tussen wetenschappers en podiumlui. Performances én interventies op het kruispunt van kunst, cultuur en reflectie. Een avond die uitmondt in een onvergetelijk en mindblowing feestje.

De toegang is gratis maar inschrijven is vereist.
Je vindt alle informatie op de website van KVS.

Mindlbowers is een activiteit in het kader van 50 jaar VUB.
Photo credits: Yannick Sas/KVS

 ---

English

Scientists and artists are the visionaries of society. They stick their necks out. KVS and Vrije Universiteit Brussel (VUB) organise Mindblowers to lend the stage to their voices and heartbeats.

For the third year in a row, VUB and KVS are kicking off the new season and academic year together. A powerful signal to show that both institutions are serious when it comes to engagement with and for society. Because tomorrow’s society won’t be built from our own little caves of righteousness, but from dialogue and a search for interconnection.

Artists and scientists will be exploring a theme in brief, surprising, urgent and fiery interventions. This year our theme is TIME, a fascinating concept that has been occupying artists and scientists for centuries. How it changes, how everything returns, what time teaches us, and how we can capture it in art or science.
 
Mindblowers: a meeting between scientists and stagey people. Performances and interventions at the crossroads of art, culture and reflection. An evening sure to culminate in an unforgettable, mind-blowing party.

The entrance is free but registration is required.
You find all information on the website of KVS.

Mindblowers is an event in the context of 50 years VUB.
Photo credits: Yannick Sas/KVS