logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Museums and the Communication of Culture in the Digital Era in a Chinese Context: A Multi-Perspective Study

Thursday, 23 May, 2019 - 16:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
D
D.0.07
Dang Qiong
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Doctoraatsverdediging van Qiong Dang voor het behalen van de academische graad van Doctor in de media- en communicatiestudies met het proefschrift getiteld ‘Museums and the Communication of Culture in the Digital Era in a Chinese Context: A Multi-Perspective Study’.

Promotor: prof. dr. Katia Segers

Download de bijlage voor een samenvatting van dit onderzoek.