logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Nanobody-mediated targeting of tumor-associated macrophages for cancer therapy

Wednesday, 19 June, 2019 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.2.01
Evangelia BOLLI
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defeence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevr. Evangelia Bolli
Promotor: Prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter