logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

“Over plichten en cijfers: de notaris als goede huisvader”

Saturday, 7 December, 2019 - 09:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Recht en Criminologie
Aula QA
Vlaamse Liga voor Notarissen
congres

VLN Congres: “Over plichten en cijfers: de notaris als goede huisvader”

Het jaarlijks VLN Congres gaat door op zaterdag 7 december 2019 aan de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 2 1040 Etterbeek), in het Auditorium Q: A. ‘Roger Van Geen’.
Dit jaar staan deontologie en aansprakelijkheid centraal, maar ook dienstencontracten en notariële boekhouding komen aan bod.

Gezien in onze moderne samenleving maatwerk steeds meer aan de orde is, kan de notaris niet achter blijven. Om hieraan tegemoet te komen, zal notaris Jean-Luc Snyers u wegwijs maken in de dienstencontracten voor het notariaat.

Notaris Philippe Vanlatum zal u vervolgens wijzen op enkele te vermijden notariële valkuilen en hij zal bovendien nuttige knipperlichten aanreiken om ze te ontwijken en bovenal te voorkomen. Bent u toch door het rood gereden? Misschien biedt de verzekering van het notariaat alsnog soelaas…

Ook al opperen (notarieel) juristen al te vaak dat zij geen wiskundigen zijn, enige basiskennis boekhouding wordt terecht van ons verwacht. Gelukkig is er Arnaud Clybouw die u na de koffiepauze zal activeren opdat u de volledig geüpdatete principes notarieel boekhouden onder de knie heeft na het VLN congres.

Tot slot zal notaris Hans De Decker u actuele topics in de deontologie meegeven die ongetwijfeld van pas zullen komen bij al uw vraagstukken over de reikwijdte van de deontologische plichten van de notaris.

VLN biedt na afloop een broodjeslunch aan om samen met collega’s te reflecteren over bovenstaande topics.

Samengevat:

Wat? VLN Congres

Waar? Auditorium Q: A. ‘Roger Van Geen’

Wanneer? Zaterdag 7 december 2019

Prijs? € 60 licentiaten en masters notariaat; € 90 notarissen en anderen; gratis voor studenten notariaat

Inschrijven? www.vln.be

Contact? congres@vln.be

Programma:

09.00 u Onthaal

09.30 u Verwelkoming

09.45 u Contractuele clausules bij dienstencontracten in de notariële dienstverlening; notaris Jean-Luc Snyers

10.25 u De Verzekeringen van het Notariaat: het vangnet voor de notariële valkuilen; notaris Philippe Vanlatum

11.05 u Koffiepauze

11.35 u Krachtlijnen van notarieel boekhoudrecht: van heden naar toekomst; Arnaud Clybouw; Accountant

12.15 u Notariële deontologie: enkele actuele topics; notaris Hans De Decker

12.55 u Slotwoord door Prof. Dr. Elisabeth Alofs     

13.00 u Broodjeslunch

 

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten

Ondervoorzitters VLN - Paul Vangoitsenhoven en Charlotte De Brabander

Attachment: 
PDF icon vln-uitn2011.pdf