logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Poison from a frog’s perspective: Elucidating the adaptive role of skin-secreted peptides in anti-predator defence

Friday, 15 March, 2019 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.0.07
Constantijn RAAYMAKERS
Publieke doctoraatsverdediging / Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van Mr. Constantijn Raaymakers

Gezamenlijk doctoraat met Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. Kim Roelants