logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Thiol-disulfide redox switches for the enzymatic reduction of protein methionine sulfoxide

Wednesday, 25 September, 2019 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
D.2.01
Maria-Armineh TOSSOUNIAN
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defeence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevr. Maria-Armineh Tossounian
Promotor: Prof. dr. Joris Messens