logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Towards an ecological approach for sustainable urban planning: the case of the Brussels-Capital Region

Wednesday, 19 June, 2019 - 16:00
Université Libre de Bruxelles
Franklin Rooseveltlaan 50, 1050 Elsene, Auditorium AY2.112, Campus Solbosch
Philip Stessens
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defeence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Philip Stessens
Gezamenlijk doctoraat met Université Libre de Bruxelles
Promotoren: Prof. dr. Frank Canters & Prof. dr. Ahmed Z. Khan