logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Wet Coffee Processing: from Ecosystem Analysis to Starter Culture Development, a Metabolomic Approach

Friday, 26 April, 2019 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.0.07
Sophia Jiyuan Zhang
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevr. Sophia Jiyuan Zhang
Promotor: Prof. dr. ir. Luc De Vuyst