logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

BreinBar over euthanasie

Monday, 28 September, 2020 - 19:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Bar Pilar

Altijd al bij een pint van gedachten willen wisselen met je favoriete prof?   
Kom dan zeker naar onze eerste BreinBar over euthanasie!   
Prof. Wim Distelmans bijt de spits af en gaat met dr. Lieve Thienpont en Brussels minister Sven Gatz in gesprek over euthanasie, het recht op zelfbeschikking en een waardig levenseinde. Daarna trekken we het debat open en schuiven we samen met de sprekers de benen onder tafel. Bij een lekker hapje laten we onze kritische breinen borrelen, stellen we scherpe vragen aan de sprekers en maken we dit levensbelangrijk thema bespreekbaar. 

Sprekers:

- prof. Wim Distelmans  (oncoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en voorvechter voor de erkenning van palliatieve zorg en voor de mogelijkheid om euthanasie te kunnen laten uitvoeren).  

- dr. Lieve Thienpont  (psychiater, therapeut en LEIFarts. Dr. Thienpont is voorzitter van vzw Vonkel/LEIFpunt Gent waar mensen terecht kunnen met levenseindevragen. Ze werd vrijgesproken op het euthanasieproces van Tine Nys).   

- minister Sven Gatz  (Brussels minister van Financiën & Begroting, Meertaligheid, Nederlandstalig onderwijs en Ambtenarenzaken. Zijn moeder overleed in 2007 na euthanasie, zijn vader in 2013 nadat hij om palliatieve sedatie had gevraagd)