logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Data Subjects in the GDPR and the Protection of Vulnerable Individuals

Monday, 31 August, 2020 - 15:00
Online
Gianclaudio Malgieri
Doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Publieke doctoraatsverdediging van de heer  voor het behalen van de graad van Doctor in de Rechten met het proefschrift getiteld ‘Data Subjects in the GDPR and the Protection of Vulnerable Individuals’.

Promotoren: Prof. dr. Paul De Hert and Prof. dr. Frederik Zuiderveen Borgesius (Radboud University)

Samenvatting van het onderzoek
Uitnodiging

Public Ph.D. defence of Mr. Gianclaudio Malgieri in order to obtain the degree of Doctor of Laws with the thesis entitled 'Data Subjects in the GDPR and the Protection of Vulnerable Individuals'.

Promotors: Prof. dr. Paul De Hert and Prof. dr. Frederik Zuiderveen Borgesius (Radboud University)

Abstract
Invitation