logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

De rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap

Wednesday, 20 May, 2020 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
via Microsoft Teams
Evelien Timbermont
evenementen.rc@vub.be
Publieke doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Publieke doctoraatsverdediging van Evelien Timbermont voor het behalen van de graad van Doctor in de rechten met het proefschrift getiteld 'De rechtspositie van het onderwijspersonaal in de Vlaamse   Gemeenschap'.

Promotor: Prof. dr. Wilfried Rauws         

De verdediging zal volledig digitaal verlopen via Microsoft Teams.

U kan de uitnodiging en abstract in de bijlage terugvinden.