logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Duvel Dj contest

Thursday, 17 December, 2020 - 19:30
VUB
Online
Biotecho en Wetenschappelijke kring
https://www.facebook.com/events/813513832760771/
Free party
Duvel TD editie 2020 vecht dit jaar tegen het coronavirus via een Duvel DJ contest georganiseerd door Biotecho en de Wetenschappelijke Kring. De winnaar krijgt de kans Duvel TD 2021 te openen! Maak kans zowel de dansvloer thuis als de volgende editie onveilig te maken. Duvel TD Edition 2020 is fighting the coronavirus this year through a Duvel DJ contest organized by Biotecho and the Wetenschappelijke Kring. The winner will be given the chance to open Duvel TD 2021! Take your chance and make both the dance floor at home and that from the next edition unsafe.

 WAT?

Duvel DJ contest is een wedstrijd die alle DJ's over het land treft. Elke week vanaf 17 december zal op donderdagavond omstreeks 20:30 een deelnemende DJ jou een coronaproeve Duvel TD bezorgen van telkens 20 minuten via de facebook-pagina. Dit zal doorgetrokken worden tot aan de examens om zo ook voor ontspanning te zorgen. Vergeet niet dat je student bent en je nog altijd een deftig feestpakket verdient! De winnaar van deze contest krijgt naast het openen van de volgende Duvel TD editie, gratis toegang tot deze editie én een zuipkaart waarmee hij/zij zeker al 4 duvels mag binnenspelen.
HOE INSCHRIJVEN?
Schrijf je voor 30/11 in via onderstaande inschrijvingsformulier en upload jouw DJ-demo (liggend perspectief) van minimaal 15 minuten en maximaal 20 minuten in de drive die jou toegewezen zal worden op donderdag 01/12 - Battle Time! Indien er te veel deelnemers zijn, vragen wij jou alvast een kleine niet-officiële demo in te zenden of te refereren naar een soundcloud. Wie weet geraak jij wel in de finale en bemachtig jij een plaats in deze spannende avondwedstrijden.
Deadline INSCHRIJVING: 29/11 - 23:59
Deadline OFFICIELE DEMO: 06/12 - 23:59
HOE STEMMEN?
Om het zo eerlijk mogelijk te houden, zal de winnaar voor 50% gekozen worden door het WK -en Biotecho-bestuur en voor 50%, yes you're guessing it right, door jou! Like jouw favoriete DJ en comment tijdens de 'live' of jij hem/haar zeker Duvel TD 2021 wil zien openen.
 
 
***English***
Duvel TD Edition 2020 is fighting the coronavirus this year through a Duvel DJ contest organized by Biotecho and the Wetenschappelijke Kring. The winner will be given the chance to open Duvel TD 2021! Take your chance and make both the dance floor at home and that from the next edition unsafe.
WHAT?
Duvel DJ contest is a competition that concerns all DJs across the country. Every week from 17 December on, Thursday evenings around 20:30 a participating DJ will deliver you a coronaproof Duvel TD of 20 minutes each through the facebook-page. This will be continued until the exams to ensure relaxation. Remember that you are a student and you still deserve a firm party package! In addition to opening the next Duvel TD edition, the winner of this contest will receive free entry for the next Duvel TD, as well as a drink ticket with which he/she can consume four duvels.
HOW TO REGISTER?
Register before 30/11 using the registration form below and upload your DJ demo (landscape perspective) of at least 15 minutes and up to 20 minutes in the drive that will be assigned to you on Thursday 01/12 - Battle Time! If there are too many participants, we already ask you to send in a small unofficial demo or to refer to a soundcloud. Who knows you'll get in the final and will be able to be part of these exciting evening competitions.
REGISTRATION deadline: 29/11 - 23:59
Deadline OFFICIAL DEMO: 06/12 - 23:59
HOW TO VOTE?
In order to keep it as honest as possible, the winner will be chosen for 50% by WK and Biotecho and for 50%, yes you’re guessing it right, by you! Like your favorite DJ and comment during the ‘live’ if you want to see him/her open Duvel TD 2021.