logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Heuristics, Bias and Accountability: Essays on the Role of Information in Political Decision-Making

Monday, 8 November, 2021 - 10:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
D
Promotiezaal D.2.01
Schönhage Nanna Lauritz
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defense

Doctoraatsverdediging van Nanna Lauritz Schönhage voor het behalen van de academische graad van Doctor in de economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Heuristics, Bias and Accountability: Essays on the Role of Information in Political Decision-Making’.

Promotors: prof. dr. Benny Geys (VUB), prof. dr. Zuzana Murdoch (Universitetet Bergen) and prof. dr. Yvette Peters (Universitetet Bergen)

De doctoraatsverdediging vindt plaats op maandag 8 november 2021 om 10.00 uur aan de Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel in Gebouw D, Promotiezaal D.2.01.

Download de bijlage voor een samenvatting van dit onderzoek.