logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Ana Rita Pombo Antunes

Thursday, 22 April, 2021 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Ana Rita Pombo Antunes
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevrouw Ana Rita Pombo Antunes

Promotors: Prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter, Prof. dr. ir. Kiavash Movahedi

De verdediging kan via een livestream gevolgd worden. Contacteer Ana.Rita.Pombo.Antunes@vub.be voor meer informatie

 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Bioengineering Sciences of Ms. Ana Rita Pombo Antunes

Promotors: Prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter, Prof. dr. ir. Kiavash Movahedi

The defense can be followed through a live stream. Contact Ana.Rita.Pombo.Antunes@vub.be for more information