logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Annelies Van Heyst

Thursday, 1 April, 2021 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Annelies Van Heyst
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevrouw Annelies Van Heyst

Promotor: Prof. dr. ir. Marc Elskens

Co-promotoren: Dr. Els Van Hoeck, Dr. Birgit Mertens    

 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Ms. Annelies Van Heyst

Promotor: Prof. dr. ir. Marc Elskens

Co-promotors: Dr. Els Van Hoeck, Dr. Birgit Mertens