logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Antoine Dille

Thursday, 25 March, 2021 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Antoine Dille
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Antoine Dille

Promotoren: Dr. Oliver Dewitte, Prof. Dr. Matthieu Kervyn, Dr. François Kervyn

 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Antoine Dille

Supervisors: Dr. Oliver Dewitte, Prof. Dr. Matthieu Kervyn, Dr. François Kervyn