logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Ehab Abdulbur Alfakhory

Thursday, 10 June, 2021 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Ehab Abdulbur Alfakhory
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Ehab Abdulbur Alfakhory 

Promotor: Prof. dr. Martine Leermakers

 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Ehab Abdulbur Alfakhory

Promotor: Prof. dr. Martine Leermakers