logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Jone Paesmans

Tuesday, 29 June, 2021 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Jone Paesmans
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevrouw Jone Paesmans

Promotor: Prof. dr. ir. Wim Versées

 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Bioengineering Sciences of Ms. Jone Paesmans

Promotor: Prof. dr. ir. Wim Versées