logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Marija Selak

Thursday, 3 June, 2021 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Marija Selak
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevrouw Marija Selak

Promotor: Prof. dr. ir. Luc De Vuyst 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Bioengineering Sciences of Ms. Marija Selak

Promotor: Prof. dr. ir. Luc De Vuyst