logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Máté Kiss

Friday, 23 April, 2021 - 15:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Máté Kiss
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van de heer Máté Kiss

Promotors: Prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter, Prof. dr. ir. Damya Laoui

De verdediging kan via een livestream gevolgd worden. Contacteer Mate.Kiss@vub.be voor meer informatie

 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Bioengineering Sciences of Mr. Máté Kiss

Promotors: Prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter, Prof. dr. ir. Damya Laoui

The defense can be followed through a live stream. Contact Mate.Kiss@vub.be for more information