logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Tatiana Woller

Tuesday, 31 August, 2021 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
Tatiana Woller
Openbare doctoraatsverdediging / PhD Public Defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevrouw Tatiana Woller 

Promotors: Prof. dr. Frank De Proft, Prof. dr. Mercedes Alonso, Dr. Julia Contreras-García

Gezamenlijk doctoraat met Sorbonne Université 

 

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Ms. Tatiana Woller

Promotors: Prof. dr. Frank De Proft, Prof. dr. Mercedes Alonso, Dr. Julia Contreras-García

Joint PhD with Sorbonne Université