logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

PhD Tom Bettens

Monday, 13 December, 2021 - 17:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Openbare doctoraatsverdediging / Public PhD defense

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Tom Bettens

Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Tom Bettens

Promotors: Prof. dr. Frank De Proft, Prof. dr. Mercedes Alonso