logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Think Global: The missing link between media market concentration and news diversity: Evidence from Flanders

Tuesday, 18 May, 2021 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
Hendrickx Jonathan
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defense

 Doctoraatsverdediging van Jonathan Hendrickx voor het behalen van de academische graad van Doctor in de media- en communicatiestudies met het proefschrift getiteld ‘Think Global: The missing link between media market concentration and news diversity: Evidence from Flanders’. 

Promotoren : prof. dr. Pieter Ballon and dr. Heritiana Ranaivoson

 De doctoraatsverdediging zal volledig digitaal gebeuren op dinsdag 18 mei 2021 om 15.00 uur. 

Wil je erbij zijn? Klik op dan op deze link om deel te nemen aan de online verdediging van dinsdag 18 mei 2021: 

Download de bijlage voor een samenvatting van dit onderzoek.