logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Citizenship Education Activities and Youth Political Attitudes: an Experiment in Diverse Secondary Schools in Brussels

Wednesday, 18 May, 2022 - 15:00
Faculty: Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
Université Libre de Bruxelles
Campus du Solbosch, Bâtiment H, Salle H.1309, Avenue FD Roosevelt 50 - 1050 Bruxelles
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defense

Doctoraatsverdediging van Robin Lebrun voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Citizenship Education Activities and Youth Political Attitudes: an Experiment in Diverse Secondary Schools in Brussels’.

Promotoren : prof. dr. Emilie Van Haute (ULB) en prof. dr. Didier Caluwaerts (VUB)

Dit doctoraat kadert in een samenwerkingsakkoord tussen de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

De openbare vindt plaats op woensdag 18 mei 2022 om 15.00 uur en zal doorgaan aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), Campus du Solbosch, Bâtiment H, Salle H.1309, Avenue FD Roosevelt 50 - 1050 Bruxelles