logo

You are here

Toolkit Zelfverwonding voor hulpverleners

The date of this event is TBA.
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Psychologie en Educatiewetenschappen
brucc@vub.be

Gezien de hoge prevalentie van zelfverwondend gedrag (ZVG) in de hedendaagse maatschappij is de kans reëel dat je met dit thema aan de slag zal gaan als hulpverlener. Met deze toolkit hopen we dat je er als professional mee aan de slag kan gaan. De toolkit start met een algemene uitleg over ZVG. Vervolgens wordt een stappenplan aangereikt voor de behandeling van ZVG. Daarnaast bevat de toolkit o.a. screeningsvragenlijsten, praatkaartjes, brochures voor ouders en/of jongeren en een documentaire waarin ervaringsdeskundigen praten over ZVG. We willen benadrukken dat deze toolkit slechts een richtlijn is die je kan raadplegen om samen met je cliënt naar de gepaste stappen te zoeken. De richtlijn is niet allesomvattend.

De kostprijs van de "Toolkit Zelfverwonding voor hulpverleners" bedraagt 85 euro.

 
1 Start 2 Complete

Factuuradres

Price: 85 €

Verzendadres

Download de licentieovereenkomst

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.