logo

You are here

News about #braemblog

  • Beste collega’s,

     

    Langs deze weg willen we jullie informeren dat de renovatiewerken op het gelijkvloers en de eerste verdieping van het Braemgebouw momenteel even stil liggen omdat er een asbesttoepassing is aangetroffen die niet gekend was en niet in de asbestinventaris was opgenomen. Er is nooit gevaar geweest tot blootstelling voor arbeiders op de werf noch personeel of andere gebruikers van het gebouw. Om dit te kunnen blijven garanderen tijdens de verdere werken nemen we even de tijd om alles grondig te evalueren.