logo

You are here

Afdeling IERE ontvangt Vietnamese delegatie van de Ho Chi Minh National Academy of Politics

Vietnamese delegatie

Op vrijdag 29 november 2019 ontving de Afdeling Internationaal en Europees recht een Vietnamese delegatie van het Institute of Human Rights van de Ho Chi Minh National Academy of Politics. Opzet van haar bezoek vormde de uitwisseling van good practices en expertise met het oog op de verdere ontwikkeling en verdieping van haar curriculum rond mensenrechten. Daarnaast werd ook van gedachten gewisseld over een mogelijks gemeenschappelijk project, met als doel onderzoeks- en onderwijsuitwisselingen voor professoren – en op termijn ook voor onderzoekers en studenten – tussen beide partners mogelijk te maken rond mensenrechten. De VUB-delegatie werd in Hanoi uitgenodigd om het project verder uit te werken.