logo

You are here

Master- en ManaMa-studenten IERE bezoeken de stad van Vrede en Recht

Studiereis Den Haag

Naar jaarlijkse gewoonte werd op 13 november 2019 in het kader van de opleidingsonderdelen “Internationale organisaties” en “Bijzondere vraagstukken van het volkenrecht en de internationale organisaties” aan de studenten van de afstudeerrichting IERE en ManaMa Internationaal en Europees recht de mogelijkheid geboden om enkele instellingen in Den Haag te bezoeken. Met deze studiereis naar de stad van Vrede en Recht hoopt de opleiding de studenten vertrouwd te maken met de organisatie en werking van de internationale instellingen en de opgedane theoretische kennis te toetsen aan de praktijk.

Het uitgestippelde programma bracht de studenten dit jaar naar het International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT), de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de internationale instellingen in Den Haag en het Internationaal Strafhof, waar verschillende praktijkexperts de studenten te woord stonden en hen vanuit hun persoonlijke ervaringen wegwijs maakten in de dagdagelijkse praktijk van deze verschillende instellingen. ’s Avonds werd het gezelschap verwacht voor een receptie op de residentie van de Permanent Vertegenwoordiger van België, tijdens dewelke de studenten contacten konden leggen met Belgische specialisten, tewerkgesteld bij internationale instellingen en vragen konden stellen over stages en jobmogelijkheden. Zij die dit wensten, konden de volgende dag nog een bezoek brengen aan het Internationaal Gerechtshof en de bibliotheek van het Vredespaleis.

Onze oprechte dank en appreciatie gaat uit naar iedereen die deze boeiende en leerrijke dag mede heeft mogelijk gemaakt.