logo

You are here

ManaMa-studenten in het kader van het groepsmobiliteitsprogramma op uitwisseling naar de Université de Sorbonne in Abu Dhabi

Sinds het academiejaar 2015-2016 wordt aan studenten uit de tweede master rechten, afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht, alsook aan de studenten uit de ManaMa Internationaal en Europees recht de mogelijkheid geboden om gedurende twee weken een Engelstalig opleidingsonderdeel te volgen aan de Universidad Bernardo O’Higgens in Santiago de Chili en de Université de Sorbonne in Abu Dhabi.

Gelet op de onzekere politieke situatie in Chili, werd eerder dit jaar beslist om de groepsmobiliteit naar Chili af te gelasten en werd ervoor geopteerd om uitzonderlijk alle studenten naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten te laten vertrekken. Daar zouden de studenten een module over “climate change law” gedoceerd zouden krijgen van prof. Nicolas Haupais.

Een week na aankomst in Abu Dhabi werden de studenten ervan op de hoogte gesteld dat de Université de Sorbonne echter zou sluiten naar aanleiding van de coronacrisis, waardoor de studenten vroegtijdig naar België zijn moeten terugkeren. Echter werd vanuit de universiteit een online alternatief voorzien, waardoor de studenten het opgenomen opleidingsonderdeel toch vanop afstand hebben kunnen volgen.

AbuDhabi

AbuDhabi