logo

You are here

Presentatie door drs. Dan Kashironge tijdens Law and Development Research Day (29/05)

Op 29 mei 2020 organiseerde het Law and Development Research Network haar jaarlijkse Law&Dev Research Day, die dit jaar naar aanleiding van de coronacrisis voor het eerst digitaal plaatsvond. De deelnemers werden getrakteerd op twee interactieve rondetafelgesprekken over “Doing research with vulnerable groups and on sensitive topics” en over “Decolonizing knowledge and overt research”.

Doctorandus Dan Kashironge gaf tijdens het tweede panelgesprek een presentatie over zijn interdisciplinaire onderzoeksmethodologie en hoe men door gebruik te maken van Afrikaanse sociologische en filosofische studies tot een beter begrip van het recht in de Afrikaanse context kan komen. Hij stelt dat het dekoloniseren van (juridische) kennis gebaseerd is op de veronderstelling dat de voormalige “kolonisator” geen kennismonopolie heeft en dat onderzoekers ook aandacht moeten hebben voor de benaderingswijzen van het recht die de voormalige “gekoloniseerde” erop nahield. Dit met het oog op het streven naar duurzame ontwikkeling van het Afrikaanse continent.

Een samenvatting van zijn presentatie vindt u hieronder:

This research is a reflection on how Africa’s problem of persistent underdevelopment may be addressed through International Investment Law (IIL). In particular, it investigates whether the “Africanized” IIL instruments – notably the Pan-African Investment Code (PAIC) – may indeed promote sustainable development in Africa, but also whether the OHADA legal order can play any role in that regard. It hypothesizes that OHADA can play a central role by focusing on the enforcement of investors’ socioenvironmental obligations as articulated in these IIL instruments. To that end, it may need to enact an OHADA Corporate Social Responsibility (CSR) Framework, tailored to create an environment for mutual supportiveness between the OHADA Treaty and the Africanized IIL instruments. Such CSR Framework should have “Ubuntu” as the theoretical/philosophical underpinning. 

PresentatieDan