logo

You are here

Patrick Deboosere

Patrick Deboosere

Fields of specialization: 
  • demografie
  • Gezondheidsdemografie
  • vergrijzing
  • Huishoudens en gezinnen
  • Internationale migratie
  • Ongelijkheid in sterfte en gezondheid