logo

You are here

VUB en Scholengroep Brussel organiseren lessen Arabisch

Arabisch taalonderwijs

De Vrije Universiteit Brussel geeft samen met de Scholengroep Brussel Arabische taallessen voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Voor het eerst worden deze taallessen voor kinderen ook academisch gesuperviseerd. 
 
Het curriculum werd ontworpen door doctorandi en experts in Arabische linguïstiek. De kinderen krijgen per weekend vanaf 8 oktober tot eind mei 4 uur Arabisch en dit op 4 locaties in Brussel: GO! BS Plantzoentje te Laken (zaterdagvoormiddag), GO! Atheneum Anderlecht (zaterdagnamiddag) en GO! Atheneum Emanuel Hiel te Schaarbeek (zondagvoormiddag). Een vierde locatie is Etterbeek, op de campus van de VUB. 
 
Democratisch 
Het initiatief vraagt enkel de kostprijs van het lesmateriaal dat € 80 per schooljaar bedraagt voor een eerste inschrijving en € 60 euro vanaf het tweede ingeschreven kind. Tijdens de lessen is er eveneens aandacht voor het aspect spelend leren, aan de hand van Arabische liedjes, spelletjes en dergelijke. De leerlingen ontvangen aan het einde van de lessenreeks een deelnamecertificaat van de VUB. 
 
Meer info
Sami Azar, coördinator, sami.azar@vub.ac.be of tel. 02 614 8099 
Op Facebook ‘VUB Arabic class’ of op www.vub.ac.be/en/international 
 

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be