logo

You are here

Catharina Lis

Catharina Lis

Fields of specialization: 
  • Industrialisering en ondernemerschap
  • Armoede en sociale politiek
  • Ambachtsgilden
  • Stadsgeschiedenis
  • Sociaal-economische geschiedenis