logo

You are here

Gerrit Loots

Gerrit Loots

Fields of specialization: 
  • Pedagogie
  • Orthopsychologie
  • Doven- en blindenonderwijs
  • Ouder-kind interactie
  • Problematische opvoedingssituaties