logo

You are here

Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem

Fields of specialization: 
  • wetenschapsfilosofie
  • Wetenschap en religie
  • logica
  • Sherlock Holmes
  • vrijmetselarij
  • Wiskunde en cultuur