logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

HIV-1 derived Lentiviral Vectors as Vehicles for Cancer Vaccination

donderdag, 8 september, 2005 - 09:45
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
Melissa Dullaers
doctoraatsverdediging

Kanker immuuntherapie is gebaseerd op het feit
dat tumorcellen tumor geasocieerde antigenen
(TAA) produceren die kunnen herkend worden
door het immuunsysteem en dat dit kan leiden tot
tumorregressie. Kanker immuuntherapie wil naar
analogie met vaccinatie tegen infectieziekten,
patiënten vaccineren tegen TAA om aldus een
niet-invasieve vernietiging van de tumor te
bekomen. Dit heeft als doel om zowel effector T
cellen als helper T cellen te activeren die de tumor
zullen doden en een geheugen immuunrespons in
stand zullen houden. In deze thesis werd het
gebruik van dendritische cellen (DCs) en lentivirale
vectoren als kankervaccin uitgetest in een
muismodel. DCs zijn krachtige immuuncellen die in
staat zijn om specifiek die T cellen te activeren die
het TAA herkennen. Om deze DCs te laden met
TAA werd gebruikt gemaakt van lentivirale
vectoren. HIV-1 afgeleide lentivirale vectoren zijn
defecte virale partikels die zo gemodifieerd zijn dat
ze enkel het gen van interesse overbrengen naar
de doelwitcellen. Ze werden hier aangewend om
DCs te voorzien van de genetische informatie van
het TAA opdat deze het eiwit tot expressie brengen
en vervolgens de TAA-specifieke T cellen activeren.
In een eerste luik werd de lentivirale infectie van
DCs op punt gesteld en uitgetest of het TAA wordt
herkend door T cellen. Muizen geïmmuniseerd met
lentiviraal geïnfecteerde DCs bleken in staat om T
cellen tegen het TAA op te wekken en zo een
tumor af te stoten. Verder werd lentivirale infectie
vergeleken met mRNA electroporatie, een nietvirale
techniek om DCs te laden met TAA voor
kanker immuuntherapie. In een tweede luik werden
lentivirussen coderend voor het TAA rechtstreeks in
proefdieren ingespoten om via in situ infectie van
DCs een immuunrespons op te wekken tegen de
tumor. Deze methode bleek erg efficiënt om een
langdurige beschermende immuunrespons op te
wekken en zou aldus een alternatief kunnen bieden
voor het arbeidsintensieve isoleren en modifiëren