logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Oocyte under arrest : effect of phosphodiesterase 3 inhibitor on oocyte meiosis and development

woensdag, 30 november, 2005 - 14:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium 5
Daniela Nogueira
doctoraatsverdediging

Dit doctoraatswerk handelt over een nieuwe
techniek “ in-vitro maturatie (IVM)” van eicellen. De
techniek bestaat erin eicellen op te pikken uit kleine
nog onrijpe follikeltjes uit de eierstokken zonder dat
de infertiele vrouw daarom gestimuleerd werd met
hormonen (de gonadotrophines FSH en LH).

De collectie van onrijpe eicellen heeft tot gevolg
dat, vooraleer men deze bevrucht, de eicellen in het
laboratorium laat uitrijpen in een aangepast
kultuursysteem. Deze nieuwe methode wordt in
sommige fertiliteitcentra reeds klinisch toegepast,
doch het succes van de behandeling is nog beperkt,
vermoedelijk omdat een aangepaste
cultuurmethode voor onrijpe eicellen noodzakelijk is.
De IVM techniek leidt op vandaag tot 2 à 3 maal
minder doorgaande zwangerschappen.

Het wetenschappelijk project onderzoekt de
mogelijkheid om de nucleaire maturatie van de
eicel, die automatisch in gang wordt gezet wanneer
de eicel uit de follikel wordt opgepikt, geruime tijd stil
te leggen op farmacologische wijze door gebruik te
maken van specifieke phosphodiesterase
inhibitoren. De eicel bezit het Phosphodiesterase type
3, waarmee het cyclisch adenosinemonophosphaat
(cAMP) afbreekt, waardoor de eicel de eerste
meiotische deling voltooit. Door de werking van dit
enzyme te inhiberen kan de meiose enkele dagen
op reversibele wijze worden uitgesteld. Voorvermelde
werkwijze werd uitgebreid getest in een muismodel
en op menselijke eicel-granulosacelcomplexen
verkregen tijdens gestimuleerde cycli. Het invoeren
van een meiotische blokkering laat toe van de eicel ‘
in vitro ‘ een langere maturatieperiode te laten
ondergaan waardoor de cytoplasmatiche rijping
kan verbeterd worden in een aangepast milieu.
Verder experimenteel werk kan leiden tot een
nieuwe techniek voor geassisteerde voortplanting die
meer patientvriendelijk is en tevens minder risicovol
voor de onvruchtbare vrouw.