logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Ambient-Oriented Programming

dinsdag, 23 mei, 2006 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Science and Bio-engineering Sciences
D
0.05
Jessie Dedecker
doctoraatsverdediging

Door de steeds kleiner en goedkoper wordende computertechnologie is het nu
mogelijk om deze te integreren in alledaagse objecten. Deze doorgedreven integratie
van technologie zorgt ervoor dat de computer grotendeels onzichtbaar
wordt, zodat men door het manipuleren van fysieke objecten eigenlijk transparant
interageert met de onderliggende ge¨ıntegreerde computertechnologie. Door
middel van draadloze technologie kunnen al deze onzichtbare computers met
elkaar communiceren en via deze interacties context uit de omgeving afleiden.
Het voordeel hierbij is dat gebruikers op een natuurlijke en grotendeels transparante
manier ondersteund kunnen worden bij het bereiken van hun doelen.
Deze visie wordt “Ambient Intelligence” (AmI) genoemd.

Het onderzoek dat in deze doctoraatsverhandeling voorgesteld wordt, behandelt
het probleem van softwareontwikkeling voor deze onzichtbare computers.
Het ontwikkelen van software voor zulke systemen is bijzonder moeilijk omwille
van verschillende onontkoombare karakteristieken van de hardware. Bijvoorbeeld:
het gebruik van draadloze verbindingen heeft als gevolg dat de verbinding,
omwille van de mobiliteit van fysieke objecten en radiostoringen, ten allen
tijde verbroken kan worden. Om met de gevolgen van deze verschillende hardware
karakteristieken op het niveau van de software om te kunnen gaan, wordt
er een nieuw programmeerparadigma, genaamd “Ambient-Oriented Programming”
(AmOP) voorgesteld om de onzichtbare computers te programmeren.
Dit programmeerparadigma wordt direct afgeleid uit de voornaamste karakteristieken
van de hardware.

De volgende stap in dit doctoraatsonderzoek was om inzicht te verwerven in
de structuur van AmOP applicaties. Hoewel de definitie van het programmeerparadigma
een eerste nodige stap in deze richting is, is de definitie niet voldoende
om de structuur van AmOP applicaties te ontleden. Om inzicht te verwerven in
de structuur van AmOP applicaties was het noodzakelijk om flexibel te kunnen
experimenteren met nieuwe taal-abstracties. Het defini¨eren en experimenteren
met taal-abstracties is nodig om drie redenen: 1) ze stellen de programmeur in
staat om de consequenties van de verschillende hardware karakteristieken op te
vangen in de code. 2) zonder de juiste taal-abstracties leidt de integratie van
het AmOP paradigma met het object paradigma tot een complexe structuur.
3) op dit ogenblik is er nog niet voldoende inzicht in het type van applicaties
dat men wil bouwen in de context AmI.

Om de experimenten met zulke taal-abstracties te ondersteunen ontwikkelen
we een AmOP programmeertaal. De eerste stap in de richting van zo’n programmeertaal
is de keuze voor een model van parallellisme en distributie, die we
specifiëren als een formele uitbreiding van het actor model. Dit formele model
dient dan als basis voor de kern van de nieuwe AmOP programmeertaal Am-
bientTalk. AmbientTalk is een kleine reflectief uitbreidbare programmeertaal
die toelaat experimenteren met nieuwe taal-abstracties. Nieuwe taal-abstracties
worden gedefinieerd in AmbientTalk zelf aan de hand van semantische bouwstenen
gevormd door het AmOP paradigma.

Aan de hand van deze semantische bouwstenen worden verschillende bestaande
en nieuwe taal-abstracties aan AmbientTalk toegevoegd. Deze taalabstracties
laten toe om de onvermijdelijke consequenties van de verschillende
hardware karakteristieken te adresseren.