logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Essays on entrepreneurial teams in innovative high-tech start-ups

woensdag, 6 december, 2006 - 18:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculteit: Social Sciences and Solvay Business School
D
2.01
Iris Vanaelst
doctoraatsverdediging

Dit proefschrift bestudeert in drie essays hoe ondernemersteams in innovatieve hoogtechnologische starters gecreëerd worden en evolueren tijdens het leven van de onderneming. Vandaag, meer dan ooit, stellen mensen belang in de diversiteit en de complexiteit van ondernemersteams omwille van hun potentieel om ondernemingsgroei te genereren. De vraag hoe ondernemersteams er zouden moeten uitzien om een innovatieve hoogtechnologische onderneming op te starten en haar groeipotentieel te vrijwaren wekt bijzondere belangstelling. Deze focus op ondernemersteams is zinvol omdat het management van een onderneming meer controle heeft over de samenstelling van haar ondernemersteam in vergelijking met andere determinanten van de prestaties van nieuwe ondernemingen. In dit proefschrift worden ondernemersteams bestudeerd in innovatieve hoogtechnologische starters. Innovatieve hoogtechnologische starters zijn nieuwe ondernemingen die nieuwe producten of diensten ontwikkelen en commercialiseren. De complexiteit en het dynamisch karakter van de innovatieve hoogtechnologische omgeving laten immers veronderstellen dat de teamdynamieken er meer uitgesproken zijn.

Dit proefschrift gaat, aan de hand van dieptestudies, na hoe de diverse leden van ondernemersteams samenkomen en een team vormen, en hoe ze daarna verder evolueren tijdens het leven van de nieuwe onderneming. Meer in het bijzonder, gaat dit proefschrift in op drie onderzoeksvragen: “Hoe evolueren de ondernemersteams gedurende de verschillende stadia van een academisch spin-out proces?” (Essay 1); “In welke mate bepalen de relaties tussen de leden van het oprichtersteam de groei van de onderneming?” (Essay 2); en “Op welke manier geven wijzigingen in de machtsverhoudingen tussen de stakeholders van een onderneming aanleiding tot wijzigingen in het team?” (Essay 3). Daar academische spin-outs een bijzondere plaats innemen binnen de innovatieve hoogtechnologische starters richt het eerste essay zich op ondernemersteams in academische spin-outs. De heterogeniteit van de ervaring van de teamleden en de perceptie van de vereiste strategische oriëntatie nodig om de verschillende mijlpalen in het spin-out proces te bereiken, werden geanalyseerd. Het eerste essay geeft aan dat het team concept evolueert tijdens de levenscyclus van de onderneming en dat vóór de wettelijke oprichting van de onderneming zich reeds een teamformatie proces heeft voltrokken. Wanneer mensen samenkomen om een team te vormen dan impliceert dit interpersoonlijke processen en komen er relaties tot stand. In het tweede essay wordt een model ontwikkeld dat de interpersoonlijke relaties in oprichtersteams in verband brengt met het potentieel om de groei van een onderneming te bepalen. In het derde essay worden inzichten verworven in de manier waarop mensen een team versterken als gevolg van de wijzigingen in de machtsverhoudingen tussen de belangrijkste stakeholders naarmate de onderneming verder evolueert in haar levenscyclus. Meer in het bijzonder wordt vanuit diverse theoretische perspectieven gekeken naar de redenen waarom additionele leden aan het team worden toegevoegd. Tot slot bevat dit proefschrift een aantal praktische aanbevelingen om aan de hand van de samenstelling van het ondernemersteam de ondernemingsgroei van innovatieve hoogtechnologische starters ten volle te laten ontplooien.