logo

U bent hier

Waarschuwingsbericht

Opgelet! Dit event heeft al plaatsgehad.

Induction of a MART-1/Melan-A Specific Cellular Immune Response by mRNA Electroporated Dendritic Cells

donderdag, 21 december, 2006 - 18:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculteit: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Annelies Michiels
doctoraatsverdediging

Kanker immunotherapie is gebaseerd op het feit
dat tumorcellen tumor geassocieerde antigenen
(TAA) tot expressie brengen die herkend kunnen
worden door het immuunsysteem. Kanker
immunotherapie wil naar analogie met vaccinatie
tegen infectieziekten, patiënten vaccineren tegen
TAA om een niet-invasieve vernietiging van de
tumor te bekomen. Dit heeft als doel om zowel
effector T cellen als helper T cellen te activeren die
de tumor zullen doden en een geheugen
immuunrespons in stand zullen houden. In deze
thesis werd het gebruik van genetisch
gemodifieerde dendritische cellen (DC) als
kankervaccin uitgetest in een humaan in vitro
model. DC zijn krachtige immuuncellen die in staat
zijn om specifiek die T cellen te activeren die het
TAA herkennen. mRNA elektroporatie werd
aangewend om DC te voorzien van de genetische
informatie van het TAA, opdat deze het eiwit tot
expressie brengen. In een eerste luik werd
nagegaan in welk stadium DC het best
aangewend kunnen worden voor mRNA
elektroporatie en of deze gemodifieerde DC in
staat zijn om een TAA-specifieke T cel respons op te
wekken. In een tweede luik werd nagegaan op
welke manier de meest potente DC voor
vaccinatiedoeleinden kunnen gegenereerd
worden. We toonden aan dat DC gemodifieerd
door middel van co-elektroporatie met zowel een
viraal dsRNA afgeleid activatiesignaal als een TAA
in de vorm van mRNA in staat zijn om een TAAspecifieke
effector T cel respons op te wekken.
Hierop volgend werd aangetoond dat dsRNA
geactiveerde DC ook in staat zijn om een helper T
cel respons op te wekken. Deze methode zou
aldus een verbetering kunnen bieden voor
kankervaccinatie.